eloquence

His eloquent words were like a diamond set in a gold ring

Aiynbehs khoskmuh uhsahtz, gahrdzehss vohsgee mahdahnee vuhrrah ahtahmahnt ehr